KULTURA PONAD GRANICAMI

  W ramach realizowanego przez Gminę Popielów projektu „Kultura ponad granicami” w naszym Przedszkolu prowadzone są pogadanki promujące informacje o kulturze czeskiej, w tym promujące partnera czeskiego. Spotkania prowadzi pracownik Urzędu Gminy - członek zespołu projektowego.
  Dzieci uczą się śpiewu piosenek z bajek czeskich i polskich. Natomiast w gminnej bibliotece prowadzone są warsztaty związane z tematyką literatury dziecięcej polsko-czeskiej.
  Ponadto w ramach projektu 7/8 maja 2022 odbędzie się Noc Bajek na zamku w Karłowicach.
  ➢ w parku zamkowym rozlokowana zostanie Wioska Bajek przygotowana według wzorca zaczerpniętego od czeskiego partnera jako dobra praktyka,
  ➢ odbędą się występy artystyczne lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych,
  ➢ na zamku będą wyświetlane i czytane bajki czeskie i polskie,
  ➢ strefa gastronomiczna (dania regionalne czeskie i polskie),
  ➢ zwieńczeniem Nocy Bajek będzie Bal Bajkowy.
  Celem projektu jest zwiększenie współpracy na pograniczu polsko-czeskim w ramach wspólnego
  promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie integracji społeczności lokalnej
  poprzez organizację 3 przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i rekreacyjno-edukacyjnym w gminie
  Popielów oraz udział w wydarzeniach organizowanych u partnera czeskiego w roku 2021 /2022.
  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!
  Projekt „Kultura ponad granicami” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

  Galeria zdjęć: