Rekrutacja

   

  Drodzy Rodzice !

  W związku z rozpoczynającym się postępowaniem rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Karłowicach na rok szkolny 2022/2023 prosimy o zapoznanie się z informacjami

  Ważne  terminy:

  • od 16.02- 23.02.2022r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2021/2022 wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające już do przedszkola (codziennie w godzinach od  7:00- 16:00) (deklaracje dostępne w przedszkolu i stronie internetowej przedszkola www.ppkarlowice.pl)
    

  WAŻNE DATY!

  • 23.02.2022- 09.03.2022– złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
  • 31.03.2022 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola (w holu przedszkola)
  •  01.04.2022-15.04.2022– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  •  20.04.2022r – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejscw przedszkolu (w holu przedszkola)

   

  WSZYSTKIE WNIOSKI I DEKLARACJE DO POBRANIA W PRZEDSZKOLU LUB NA STRONIE W ZAŁĄCZNIKACH OD DNIA 21.02.2022r

  PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU ORAZ ZŁOŻENIE PODPISÓW PRZEZ OBOJGA RODZICÓW

  ORAZ O SZCZEGÓŁOWE  ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI 

  INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ POD NUMEREM 77/4697167                                                               

  DZIĘKUJEMY.