Od dnia 13.02.2023 rusza nabór na nowy rok szkolny. Wnioski o przyjęcie do przedszkola dostępnę będą od tego dnia w przedszkolu lub na stronie internetowej w zakładce rekrutacja.

Rekrutacja

   

  Drodzy Rodzice !

  W związku z rozpoczynającym się postępowaniem rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Karłowicach na rok szkolny 2023/2024 prosimy o zapoznanie się z informacjami

  Ważne  terminy:

  • od 02.02.2023r.- 12.02.2023r  – składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2023/2024 wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające już do przedszkola (codziennie w godzinach od  6:30- 16:00) (deklaracje dostępne w przedszkolu i stronie internetowej przedszkola www.ppkarlowice.pl)
    

  WAŻNE DATY!

  • 13.02.2023r- 27.02.2023r– złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
  • 28.02.2023r- 20.03.2023r - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 
  • 21.03.2023r – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola 
  •  22.03.2023r- 04.04.2023r – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  •  07.04.2023r – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejscw przedszkolu (w holu przedszkola)

   

  WSZYSTKIE WNIOSKI I DEKLARACJE DO POBRANIA W PRZEDSZKOLU LUB NA STRONIE W ZAŁĄCZNIKACH 

  PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU ORAZ ZŁOŻENIE PODPISÓW PRZEZ OBOJGA RODZICÓW

  ORAZ O SZCZEGÓŁOWE  ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI 

  INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ POD NUMEREM 77/4697167                                                               

  DZIĘKUJEMY.