Rekrutacja

  Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Karłowicach w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022

  Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Karłowicach na rok szkolny 2021/2022

   

  Drodzy Rodzice !

  W związku z rozpoczynającym się postępowaniem rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Karłowicach na rok szkolny 2021/2022 prosimy o zapoznanie się z informacjami

  Ważne  terminy:

  • od 11 lutego 2021r. do 19 lutego 2021r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu w roku szkolnym 2021/2022 wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające już do przedszkola (codziennie w godzinach od  7:00- 16:00) (deklaracje dostępne w przedszkolu i stronie internetowej przedszkola www.ppkarlowice.pl)
    

  WAŻNE DATY!

  • OD 22 LUTEGO 2021r DO 08 MARCA 2021r – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
  • 31 marca 2021r – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola (w holu przedszkola)
  • od 07 kwietnia 2021r do 21 kwietnia 2021r – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  • 22 kwietnia 2021r – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejscw przedszkolu (w holu przedszkola)

   

  WSZYSTKIE WNIOSKI I DEKLARACJE DO ODEBRANIA W PRZEDSZKOLU LUB NA STRONIE W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

  PROSIMY O DOKŁADNE WYPWŁNIENIE WNIOSKU ORAZ ZŁOŻENIE PODPISÓW PRZEZ OBOJGA RODZICÓW

  ORAZ O SZCZEGÓŁOWE  ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI 

  INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ RÓWNIEŻ POD NUMEREM 77/4697167                                                               

  DZIĘKUJEMY.