Ramowy rozkład dnia

  RAMOWY ROZKŁAD  DNIA

  DLA   GRUPY   TYGRYSKÓW-  3 latki

   8.00 - 8.20       Gry i zabawy logiczne , tematyczne i ruchowe

   8.20 – 8.35        Przygotowanie do śniadania

   8.35 – 9.00         Śniadanie

   9.00 – 9.10         Czynności samoobsługowe

   9.10  -  9..25       Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

   9.25 – 9.40      Zabawy ruchowe ze śpiewem , ćwiczenia gimnastyczne

   9.40-10.00        Zabawy manipulacyjne  i dowolne

  10.00  – 10.10      Czynności samoobsługowe

  10.10 – 10.20      Drugie śniadanie 

  10.20- 10.40      Zabawy pod kierunkiem nauczyciela i zabawy dowolne

  10.40- 10.50        Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze

  10. 50 – 11.40     Pobyt na świeżym powietrzu ( zabawy ruchowe , spacery ,

                               wycieczki , obserwacje przyrodnicze , zabawy na  sprzęcie

                               terenowym  pod kierunkiem nauczycielki oraz zabawy

                               swobodne

  11.40 – 11.50      Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe

  11.50 – 12.20      Obiad

  12.20 – 12.30      Czynności samoobsługowe

  12.30-12.45         Relaks , czytanie utworów literackich – praca z książką /język angielski

  12.45-13.00        Ćwiczenia graficzne, zajęcia indywidualne/ język angielski

  13.00 -14.00         Bajkoterapia, muzykoterapia

   

  RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  DLA GRUPY  KUBUSIE- 4 latki

   7.00 –  8.00        Schodzenie się dzieci i zabawa podejmowana wg zainteresowań                           

   8.00 – 8.20         Gry i zabawy ruchowe , piosenką , manipulacyjne,

                               konstrukcyjne , przygotowanie do zajęć

   8.2 -  8.30         Przygotowanie do śniadania ( czynności higieniczne )

   8.30 -  9.00         Śniadanie

   9.00  -  9.10        Czynności higieniczne

   9.10  -   9.40       Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne

   9.40 -   9.55       Zabawy pod kierunkiem nauczyciela

   9.55 – 10.05       Zabawy stolikowe i zręcznościowe

  10.05 - 10.10       Czynności higieniczne

  10.10 – 10.20       Drugie śniadanie  

  10.20 -  10.50       Zabawy w kącikach zainteresowań

  10.50-  11.00        Przygotowanie do wyjścia

  11.00 -11.40        Pobyt na świeżym powietrzu ( zabawy ruchowe , spacery,

                                 wycieczki , obserwacje przyrodnicze , zabawy na sprzęcie  )                         

  11.40- 11.50         Przygotowanie do obiadu

  11.50 – 12.15       Obiad

  12.15  - 12.30       Czytanie bajek lub wierszy , muzykoterapia  , gry i zabawy  dydaktyczne    ćwiczenia  graficzne , zajęcia indywidualne , wspomagające   /język angielski             

  12.30  - 14.00       Język niemiecki-wtorek, czawrtek /zabawy/                             

  14.00 – 14.30       Zabawy konstrukcyjne, tematyczne dydaktyczne i gry

                                 stolikowe  /pobyt na powietrzu

  14.30 -14.40          Przygotowanie do podwieczorku

  14.40 -  14.55        Podwieczorek

  14.55 -  16.00      Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci lub wyjście na plac zabaw

   

  RAMOWY ROZKŁAD  DNIA  DLA   GRUPY   KANGURKI- 6 LATKI

  8.00 - 8.25        Gry i zabawy logiczne , tematyczne i ruchowe .

                              Zabawy pod kierunkiem nauczyciela , przygotowanie do zajęć

  8.25 – 8.30       Przygotowanie do śniadania

  8.30 – 8.50        Śniadanie

  8.50 – 9.00        Czynności samoobsługowe- mycie zębów

  9.00  -  9.30        Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne 

  9.30 –  9 .40       Zabawy ruchowe ze śpiewem , ćwiczenia gimnastyczne

  9.40 – 10.10      Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne

  10.10 – 10.15   Czynności higieniczno- porządkowe

  10.15- 10.25     Drugie śniadanie 

  10.25- 10.55        Zabawy muzyczno -taneczne

  10. 55 -11.00      Przygotowanie do wyście na świeże powietrze

  11.00- 11.40      Pobyt na świeżym powietrzu ( zabawy ruchowe , spacery ,

                              wycieczki , obserwacje przyrodnicze , zabawy na  sprzęcie

                              terenowym  pod kierunkiem nauczycielki oraz zabawy

                              swobodne

  11.40 – 11.50      Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe

  11.50 – 12. 10      Obiad

  12.10 – 12.15      Czynności samoobsługowe

  12.15 -12.45       Relaks , czytanie utworów literackich – praca z książką /język angoelski

  12.45 -13.00        Zajęcia wspomagające

  13.00 – 14.00      Zajęcia dodatkowe – język niemiecki , religia, zajęcia

                              indywidualne , wspomagające lub zabawy dowolne

  14.00-14.30        Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne w grupie mieszanej

  14.30- 14.40      Przygotowanie do podwieczorku

  14.40- 14.55     Podwieczorek

  14.55- 15.00      Czynności higieniczno- porządkowe